...από το 1975 στην Κλειδωνιά Κόνιτσας

+30 6944193900
ladiaschristos1@gmail.com

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νωπή πέστροφα και γόνος πέστροφας

ΝΩΠΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ

Η ιριδίζουσα πέστροφα, που καλείται έτσι λόγω των πολλών χρωματιστών κηλίδων που έχει στο δέρμα της, είναι το σημαντικότερο είδος της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας σε γλυκό νερό. Η ιριδίζουσα πέστροφα, η οποία προέρχεται από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών που βρέχονται από τον Ειρηνικό, εισήχθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα. Πολύ γρήγορα αποδείχθηκε, χάρη στην ανθεκτικότητά της και στην ταχεία ανάπτυξή της, ιδιαιτέρως κατάλληλη για εκτροφή. Η ιριδίζουσα πέστροφα εκτρέφεται σήμερα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες

Επώαση
Τα γονιμοποιημένα αυγά τοποθετούνται στις εκκολαπτικές συσκευές του εκκολαπτηρίου. Εντός κάθε συσκευής τοποθετείται διάτρητη σχάρα, η οποία είναι εγκατεστημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το νερό που εισέρχεται, να επιτρέπει την οξυγόνωση των γονιμοποιημένων ωαρίων

Πάχυνση
Οι πρoνύμφες της πέστροφας εκτρέφονται σε δεξαμενές κατά μήκους του ποταμού.

Κατανάλωση
Μέχρι 400 γραμμάρια, μπορεί να διατεθεί με λευκή ή ροζ σάρκα, ολόκληρη ή σε φιλέτα, νωπή ή καπνιστή. Εάν έχει εκτραφεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έχει φτάσει το 1,5 κιλό, η ιριδίζουσα πέστροφα πωλείται, όπως ο σολομός, νωπή (σε φιλέτα ή σε φέτες) ή καπνιστή (σε φέτες).

Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ
Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ
Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ
Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΓΟΝΟΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

Στο ιχθυοτροφείο μας παράγεται γόνος πέστροφας, για τις ανάγκες του ιχθυτροφείου μας αλλά και προς πώληση. Η διαδικασία ξεκινάει στα μέσα Νοεμβρίου με την τεχνητή γονιμοποίηση των αυγών και η εμφάνιση του γόνου γίνεται 20 μέρες μετά το «άρμεγμα» των ψαριών. Στη συνέχεια μεταφέρονται στις δεξαμενές.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΕΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

 

Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ
Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ
Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ
Πέστροφες και Γόνος πέστροφας, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΛΑΔΙΑΣ, ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

Στα πεντακάθαρα νερά του ποταμού Βοιδομάτη εκτρέφονται πέστροφες από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και το τελικό στάδιοΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ